Micgrup Telecomunicacions, S.L. Telecomunicacions i telefonia BARCELONA Barcelona

<< Tornar enrere

HiPath Cordless IP
V1 es la solució DECT-IP per a plataformes UNIFY IP


La tecnologia de ràdio que utilitza la solució HiPath Cordless IP compleix amb els estàndars DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications). La solució HiPath Cordless IP també ofereix els estàndars DECT per a les infraestructures de Veu sobre IP.

La flexibilitat en el número d'usuaris, densitat d'usuaris, cobertures, extensibilitat i la provisió de característiques de confort juntament amb els actuals terminals DECT-IP, caracteritzen l'arquitectura del sistema HiPath Cordless IP. La connexió a l'infraestructura de Veu-IP del servidor de comunicacions es realitza utilitzant el protocol de comunicacions SIP. Tot això significa que les cel·les de ràdio DECT són una manera perfecta per suplementar als sistemes SIP/Veu-IP, com a solució de mobilitat.


La clau del seu funcionament

UNIFY Cordless DECT IP

Tota la gestió del rang de ràdio es realitza a través d'estacions base DECT-IP, que juntes formen una única xarxa de cel·les de ràdio que entre elles poden funcionar sincronitzades o bé com a estacions individuals. El tamany d'una cel·la de ràdio dependrà de les condicions del lloc de la seva instal·lació.

Les estacions base DECT-IP admeten el traspàs continu de les connexions de veu existents (roaming DECT).

Components que formen la solució

Estructura funcionamiento Unify Cordless DECT IP


Les solucions HiPath Cordless IP estàn formades per els següents components:

  • Terminals: Telèfons sense fils DECT amb funció PN-CAP
  • Estacions Base: Estacions base HiPath DECT IP amb funció PN-CAP/ GAP per als telèfons DECT suportats, i interfície IP amb connexió ethernet.
  • El software HiPath Cordless IP que serveix per:
              - Controlar les estacions base DECT IP
              - Implementar les interfícies SIP/RTP en la direcció del Servidor de Comunicacions
              - Realitzar l'administració central i la configuració completa de la solució HiPath Cordless IP
              - A les grans estructures, el software de HiPath Cordless IP es pot dividir en un servidor d'administració i múltiples servidors de mitjans.


El software de HiPath Cordless IP es pot activar a una estació base DECT-IP; la mateixa estació base també permetrà realitzar trucades. Aquest software es podrà canviar a un servidor estàndar dedicat o bé distribuir-lo en diversos servidors per realitzar configuracions de major tamany.

Tot el rang de ràdio administrat per el sistema es pot composar de varies estacions base DECT IP, que todas elles formin una xarxa de cel·les de ràdio sense fisures, sincronitzades, superposades o bé formant illes individuals de senyal de ràdio. El tamany d'una cel·la de ràdio dependrà de les condicions del lloc de la seva instal·lació.

Les estacions base DECT IP admeten el traspàs contínu de les connexions de veu en curs, és a dir, el canvi entre una cel·la de ràdio i un telèfon DECT durant la trucada. A més, la funció d'itinerància també està disponible; qualsevol telèfon DECT estarà disponible mentre es conecti a qualsevol estació base de la xarxa.