Micgrup Telecomunicacions, S.L. Telecomunicacions i telefonia BARCELONA Barcelona

La virtualització de sistemes és la simulació d'altres sistemes de hardware o software, que es converteixen en "màquines virtuals" que treballen de forma transparent i independient dintre d'una sola plataforma física, un ordinador o servidor.

Una màquina virtual és com un contenidor amb un sistema operatiu i software encapsulats, capaç d'executar aquests sistemes i aplicacion com si estiguessin instal·lats a un altre PC o Servidor físic i que es comporta de la mateixa manera. Aquestes màquines virtuals contenen la seva pròpia CPU, memòria, disc dur i tarja de xarxa, tot allò virtual.

Les solucions de virtualització de sistemes milloren l'agilitat, flexibilitat i escalabilitat dels equips informàtics i Servidors, a la vegada que permeten gaudir d'un important estalvi en despeses d'equips, manteniment i energètic. Les càrregues de treball s'implementen més ràpid, el rendiment i la disponibilitat milloren i les operacions s'automatitzen. Allò també suposa facilitar i simplificar les tasques de gestió de l'infraestructura de TI.

VMware és el fabricant lider de sistemes de virtualització, que ofereix diverses possibilitats de virtualitzar un sistema e inclús un major rendiment si s'instal·la la seva versió per a servidors ja que consumeix molt pocs recursos i no depèn d'un altre sistema operatiu com Microsoft Windows per exemple. VMware executa les operacions directament amb el hardware de l'equip i no a través d'un altre sistema operatiu en aquest cas, éssent aquest el seu avantatge davant altres sistemes de virtualització del mercat.

Contacti amb nosaltres, el nostre equip us informarà com podeu aprofitar millor el rendiment dels seus equips i servidors, i optimitzar la seva gestió i manteniment gràcies a la tecnologia de virtualització que ofereix VMware.


Funcionament de VMware en Servidor