Micgrup Telecomunicacions, S.L. Telecomunicacions i telefonia BARCELONA Barcelona

La virtualització de sistemes és la simulació d'altres sistemes de hardware o software, que es converteixen en "màquines virtuals" que treballen de forma transparent i independient dintre d'una sola plataforma física, un ordinador o servidor.

Una màquina virtual és com un contenidor amb un sistema operatiu i software encapsulats, capaç d'executar aquests sistemes i aplicacion com si estiguessin instal·lats a un altre PC o Servidor físic i que es comporta de la mateixa manera. Aquestes màquines virtuals contenen la seva pròpia CPU, memòria, disc dur i tarja de xarxa, tot allò virtual.

Les solucions de virtualització de sistemes milloren l'agilitat, flexibilitat i escalabilitat dels equips informàtics i Servidors, a la vegada que permeten gaudir d'un important estalvi en despeses d'equips, manteniment i energètic. Les càrregues de treball s'implementen més ràpid, el rendiment i la disponibilitat milloren i les operacions s'automatitzen. Allò també suposa facilitar i simplificar les tasques de gestió de l'infraestructura de TI.

Microsoft Hyper-V és una plataforma familiar, basada en Windows, que suposa un estalvi al estar integrat als sistemes Windows Server i System Center. Ofereix una administració física/virtual sense fisures a través dels hipervisors i a més les seves eines són compatibles entre elles.

Contacti amb nosaltres, el nostre equip us informarà com podeu aprofitar millor el rendiment dels seus equips i servidors, i optimitzar la seva gestió i manteniment gràcies a la tecnologia de virtualització que ofereix Microsoft Hyper-V.


Estructura funcionamiento Hyper-V       Gestor de Máquinas Virtuales de Hyper-V