Soluciones de conectividad Micgrup Telecomunicacions

Per al bon funcionament de les comunicacions i la xarxa informàtica de qualsevol empresa, és fonamental comptar amb una estructura de cablejat i connectivitat que estigui ben dissenyada i sigui fiable.


Amb el pas del temps, les noves tecnologies en informàtica, telecomunicacions, infraestructures de connectivitat, etc., cada vegada més requereixen que circuli un major volum de dades per les nostres xarxes. Una infraestructura de cablejat de xarxa antiga pot ocasionar greus problemes en el nostre treball diari, així com velocitat lenta en la transferència de dades, funcionament lent de programes informàtics en xarxa, falles de connexió, bloquejos en els equips...

Hem de tenir en compte que un cablejat de xarxa antic pot estar limitant la velocitat de transferència de les nostres dades a 10 o 100 Mbps, quan actualment les connexions de fibra òptica ja ens estàn oferint velocitats de fins a 1000 Mbps, és a dir, 10 o 100 vegades més ràpid del que la nostra xarxa podría suportar, és per aquest motiu que sigui de vital importància.

A Micgrup Telecomunicacions tenim totes les eines i el personal qualificat necessari per assessorar-vos i ajudar-vos a actualitzar i millorar la vostra estructura de cablejat de dades. 

Podem assessorar-vos i donar-vos suport en:

   ··· Instal·lació, ampliació, manteniment, trasllat i reparació de centraletes de telèfon

   ··· Manteniment, instal·lació i certificació de xarxes de cablejat estructurat

     ··· Instal·lació i fusió amb Fibra Òptica

  ··· Solucions tecnològiques per a xarxes WiFi, WiMax i dectIP

    ··· Instal·lació i trasllat d'armaris Rack

   ··· Remodelació de l'estructura de línies d'operadors, fixes i mòbils, ADSL, Fibra Òptica, etc.; estalvi en costos de telecomunicacions

     ··· Solucions de connectivitat a Internet en llocs amb problemes de cobertura, no arribi ADSL o Fibra, o bé sigui deficient